Bank Spółdzielczy w Samsonowie uprzejmie informuje, że zlecenia płatnicze składane osobiście do banku w krajowym obrocie płatniczym

  • do godz. 14.00 w dniu roboczym - będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
  • po godz. 14.00 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą realizowane w następnym dniu roboczym.

Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym:

  • do godz. 14.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
  • po godz. 14.30 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym.

Dyspozycje przekazu w obrocie dewizowym:

  • do godz. 14.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
  • po godz. 14.30 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą realizowane w następnym dniu roboczym.