Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bssamsonow.pl.

Raport dostępności API PSD2

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany okres Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.09.2019 - 13.12.2019 99,91 0,09 100,00 0,00
14.12.2019 - 13.03.2020 100,00 0,00 99,99 0,01
 14.03.2020 - 13.06.2020 100,00 0,00 99,00  1,00