Spółdzielczość bankowa to bardzo ważny segment polskiego sektora finansowego.
W Polsce działa około 570 banków spółdzielczych, które posiadają ponad 4200 placówek i zatrudniają ponad 33 tysiące pracowników. Banki spółdzielcze od lat zapewniają profesjonalną obsługę osób fizycznych, przedsiębiorstw, polskiego rolnictwa, instytucji publicznych, w tym jednostek samorządu lokalnego, banki te są doskonałym przykładem na to, jak skutecznie łączyć tradycje z nowoczesnością. Tradycja to kompetentne i fachowe doradztwo finansowe i nowoczesność w zakresie coraz doskonalszych instrumentów urządzeń wykorzystywanych w bankowości. W minionych latach elastyczny i stabilny model banków spółdzielczych, który dowiódł swojej wartości i odporności w czasie ostatniego kryzysu, ma w dalszym ciągu duże możliwości rozwoju. Jednocześnie bankowość spółdzielcza jest wystawiana na próbę przez niedostosowane i pozbawione proporcjonalności otoczenie regulacyjne. Stawia to przed bankami spółdzielczymi wiele wyzwań i wymaga od nich większej determinacji, współpracy i jedności. Banki spółdzielcze nie ulegają modzie, tylko w swej długiej ponad 150 letniej historycznej tradycji realizują swoją misję , wyrażającą się w ich społecznej roli.
Dzisiaj nikt nie może podważyć tezy, że BS , to banki z ludzką twarzą, banki najbliższe ludzi.

Bankowość spółdzielcza na terenie naszej gminy ma również bogate tradycje i wiele znaczyła i znaczy dla lokalnej społeczności.
W roku 1927 w ówczesnej gminie Samsonów na wzór istniejącej już Kasy w Bobrzy powstają kolejne i tak 2 maja 1927 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach zarejestrowano spółdzielnię o nazwie „Kasa Stefczyka, spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Tumlinie”. Inicjatorzy powstania Kasy to 10 rolników, nauczyciel i kowal , udział wynosił 10 zł – przewodniczącym Zarządu zostaje Józef Bałchanowski, zastępcą Stanisław Koza, skarbnikiem Józef Niebudek. Od 24 sierpnia 1927 roku z inicjatywy księdza Edwarda Brodowskiego, przemysłowca Zygmunta Strzelbickiego oraz kierownictwa kopalni Zagnańsk Doły przyjmowane są udziały do trzeciej już na terenie gminy Samsonów Kasy w Zagnańsku. 20 grudnia 1927 roku Sąd Okręgowy w Kielcach zarejestrował spółdzielnię o nazwie „ Kasa Stefczyka „Miłość” spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Zagnańsku”. Powody powstawania Kas były podobne do tych w innych regionach kraju. Chodziło o wzajemną pomoc w przeludnionej wsi, gdzie funkcjonowało wiele niewielkich gospodarstw. Inicjatorami założenia Banku, wówczas była to tzw. Kasa w gminie Samsonów, byli w większości ludzie wykształceni, którzy widzieli potrzebę rozwoju regionu po okresie zaborów i wojnie światowej.
Do II wojny światowej po okresie kryzysu, w latach trzydziestych sytuacja kas poprawia się , w 1935 roku Kasa uzyskuje dochody w kwocie 18.541,10 zł i wypracowuje zysk w wysokości 1.054,63 zł.
Z dniem 1 września 1939 roku działalność zostaje zawieszona i mimo wznowienia działania od grudnia 1939 roku do 1945r. działalność polega jedynie na ściąganiu udzielonych pożyczek.
Ożywienie działalności spółdzielni rozpoczyna się od lipca 1945 roku, kiedy to wybrano nowe władze Kasy.
W 1952 roku biuro Kasy zostaje przeniesione do Samsonowa a w 1966 r. wybudowano budynek biurowy w obecnej lokalizacji.
W latach 1956 – 1975 Kasy funkcjonowały w ramach Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych pod nazwą Kasy Spółdzielcze SOP, od roku 1960 mogły używać nazwy Bank Spółdzielczy. W 1974 roku funkcjonowało 1658 samodzielnych SOP.
W latach 1975 -1994 Banki Spółdzielcze po połączeniu CZSOP, Banku Rolnego i utworzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej działały w jego strukturach. Kolejne lata to okres działania BS w ramach Banków Regionalnych (BR) i następnie Zrzeszających (BZ), które powstały w wyniku połączenia BR. Na dzisiaj działa 2 BZ, nasz Bank jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości w Warszawie.
W 2015 roku Bank nasz wraz z 285 Bankami Spółdzielczymi i Bankiem Zrzeszającym celem zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa i stabilnych podstaw długofalowego rozwoju utworzył Spółdzielnię Ochrony Zrzeszenia BPS.

Jak widać Banki Spółdzielcze przeszły długą, trudną drogę i niestety nadal przed nimi niepewność, kolejne bariery do pokonania, nadal wiejące przeciwne wiatry. Reasumując spółdzielcy jak zwykle mają pod górkę.

Nasz Bank mimo, że jest bankiem stosunkowo niewielkim, walczącym od lat o samodzielność, jest bankiem nowoczesnym , otwartym na każdego klienta, nastawiony jest przyjaźnie zarówno na nowego klienta, jak i tego związanego z bankiem od lat. Klient może liczyć na naszą uczciwość i przejrzystość działania. Nas interesuje, to jak możemy pomóc, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Klienci przychodzą nie tylko po produkty bankowe, ale też po to aby pomóc im rozwiązać różne życiowe dylematy. Tak było od zawsze, jest i dzisiaj mimo, że czasy się zmieniły i króluje wszechobecna nachalna reklama komercji. Niestety zdarza się często, że ludzie wierząc reklamie idą do konkurencji i wiele tracą a właściwie to tracimy na tym wszyscy.
Bank dysponuję pełną gamą produktów dla klientów indywidualnych , firm, samorządu , zarówno kredytowych: kredyt gotówkowy, w rachunku bieżącym, w ROR, kredyty obrotowe, inwestycyjne, posiadamy super ofertę na remonty, budowę domów i zakup mieszkań; jak i oszczędnościowo-rozliczeniowych; lokaty, konta internetowe, karty płatnicze, przelewy zagraniczne i wiele innych.
Działalność Banku to nie tylko kredyty, lokaty itd., to również wspieranie i sponsorowanie różnego rodzaju inicjatyw społecznych, finansowanie lokalnych działań odbywa się przy współpracy z samorządem gminy. W ostatnich 15 latach kwoty dotacji Banku wahały się w granicach od 6 nawet do 42 tys. zł rocznie.
Po wykonanym w 2014 roku, remoncie a właściwie całkowitej przebudowie budynku Centrali w Samsonowie Bank dysponuje nowoczesną bazą lokalową i nowoczesnym sprzętem i wyposażeniem. Koszt przebudowy i zakupu sprzętu został sfinansowany kredytem ze specjalnego Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 980.000 tysięcy złotych, oprocentowanym 0,225 % w stosunku rocznym.

W imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników zapraszamy do placówek Banku.
Zapewniamy, że wszyscy znajdą u nas życzliwą, solidną a przede wszystkim profesjonalną obsługę.