Zarząd Banku

Józef Florek – Prezes Zarządu
Anna Salwa – Członek Zarządu
Grażyna Marzycka – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza (RN)

Krzysztof Kondrak – Przewodniczący RN
Zdzisława Witecka – Wiceprzewodnicząca RN,
Ryszard Jarema – Sekretarz RN,
Ireneusz Barucha - Członek RN,
Krzysztof Bernatek – Członek RN
Zofia Jasińska - Członek RN
Józef Ślewa – Członek RN

Komitet Audytu (KA)

Krzysztof Bernatek – Przewodniczący KA
Zofia Jasińska – Członek KA
Zdzisława Witecka – Członek KA