Zarząd Banku

Józef Florek – Prezes Zarządu
Anna Salwa – Członek Zarządu
Grażyna Marzycka – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza (RN)

Krzysztof Kondrak – Przewodniczący RN
Ryszard Jarema – Wiceprzewodnicząca RN,
Ireneusz Barucha – Sekretarz RN,
Władysław Karol Jacewicz - Członek RN,
Barbara Zientara – Członek RN
Zofia Jasińska - Członek RN
Józef Ślewa – Członek RN

Komitet Audytu (KA)

Władysław Karol Jacewicz – Przewodniczący KA
Zofia Jasińska – Członek KA
Zientara Barbara – Członek KA