Zarząd Banku

Józef Florek – Prezes Zarządu
Katarzyna Sykulska – Wiceprezes Zarządu
Grażyna Marzycka – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza (RN)

Krzysztof Kondrak – Przewodniczący RN
Zdzisława Witecka – Wiceprzewodnicząca RN,
Ryszard Jarema – Sekretarz RN,
Ireneusz Barucha - Członek RN,
Krzysztof Bernatek – Członek RN
Mieczysław Orzechowski- Członek RN
Józef Ślewa – Członek RN

Komisja Rewizyjna Rady (KR)

Zdzisława Witecka – Przewodnicząca KR
Ireneusz Barucha – Członek KR
Krzysztof Bernatek – Członek KR

Komitet Audytu (KA)

Krzysztof Bernatek – Przewodniczący KA
Mieczysław Orzechowski – Członek KA
Zdzisława Witecka – Członek KA