Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego
w Samsonowie

 
Informacja o dostępie do Polityki informacyjnej
Banku Spółdzielczego w Samsonowie
 


Bank Spółdzielczy w Samsonowie działając na podstawie Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, a także Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego oraz uchwały 385/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., informuje, że ,,Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Samsonowie” reguluje:
1) zakres ogłaszanych informacji,
2) częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania,
3) zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji.
 
Informacje podlegające ujawnieniom, opracowane w oparciu o zapisy ,,Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Samsonowie” są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Samsonowie, Samsonów 32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych w godzinach ich otwarcia.
 
Informacje wynikające z art. 111a ustawy Prawo bankowe, art. 435 ust 2 Rozporządzenia CRR oraz Zasad ładu korporacyjnego, w tym "Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie o stosowaniu w Banku Zasad Ładu korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego są udostępniane na stronie internetowej Banku www.bssamsonow.pl

Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz wynikające z art. 111 Prawa bankowego - 2017 r.

Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz wynikające z art. 111 Prawa bankowego - 2018 r.  

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na 31.12.2019 roku 

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na 31.12.2020 roku 

Polityka informacyjna

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na 31.12.2021 roku 

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na 31.12.2022 roku 

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na 31.12.2023 roku