Oprocentowanie*

lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Samsonowie

3 miesięczne - 0,3 %
6 miesięczne - 0,5 %
12 miesięczne - 0,8 %
24 miesięczne - 1,2 %

* oprocentowanie w stosunku rocznym.

Wysokość oprocentowania lokat osób fizycznych od kwoty 30 000 zł a osób prawnych i innych od kwoty 70 000 zł może podlegać negocjacji. Istnieje możliwość lokowania środków na okresy inne niż wymienione powyżej.