KOMUNIKAT
ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W
SAMSONOWIE

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w jednostkach naszego Banku do niezbędnego minimum.
Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.
W zastępstwie osobistych wizyt w jednostkach Banku, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:
1) telefonicznego, pod numerami telefonów: 41 300 34 03
2) mailowego, pod adresem: centrala-bs.samsonow@bankbps.pl
Ponadto rekomendujemy:
• realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną.
• wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.
Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności,
z którymi mamy obecnie do czynienia.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.


Zarząd
Banku Spółdzielczego w Samsonowie